Przedstawiciel Ubezpieczeniowo-Finansowy
Twoja emerytura, kapitał i oszczędności, IKE, polisa jako zabezpieczenie - tel. (502) 122-587
Strona głównaKontaktPolisa ubezpieczeniowaKredytyPrzydatne informacje
» Start » Polisa ubezpieczeniowa

Pełna oferta jest dostępna na stronie ING

Przykład:

Osoba w wieku 25 lat wpłacając składkę 100 zł może ubezpieczyć się na dowolną kwotę w przedziale:

Kobieta      od 50.400 do 219.600 zł.

Mężczyzna od 50.400 do 146.400 zł.

Kontrakt spełnia również funkcje oszczędzania na emeryturę i pozwala uzyskać dodatkowe środki (w tym odkładane na Indywidualne Konto Emerytalne) pozwalające osiągnąć akceptowalny poziom emerytury.

 

Możliwe są następujące umowy, zapewniające dodatkową ochronę dotyczącą:

l        Umowa dodatkowa  "Zdrowie Lwa" - pobyt w szpitalu lub operacja

l        Umowa dodatkowa dotycząca poważnego zachorowania obejmująca: nowotwór złośliwy (rak), zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, przeszczep: serca, wątroby, trzustki, płuca, nerki, szpiku kostnego, operacja bypass, a w przypadku Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym "Strategia Lwa", dodatkowo niezłośliwy guz mózgu, utrata słuchu, utrata wzroku.

l        Umowa dodatkowa na wypadek śmierci

l        Umowa dodatkowa - śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

l        Umowa dodatkowa - trwałe inwalidztwo spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem

l        Umowa dodatkowa - podwyższenie sumy ubezpieczenia

l        Umowa dodatkowa - przejęcie opłacania składek na wypadek inwalidztwa: Jeżeli Ubezpieczonemu przytrafi się trwała i całkowita niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej z powodu inwalidztwa Towarzystwo przejmie opłacanie składek.

l        Umowa dodatkowa - trwałe inwalidztwo dziecka spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

l        Umowa dodatkowa - poważne zachorowanie dziecka

 

Dorota Rogalska
Adres biura ING:
Warszawa, Młynarska 8/12
e-mail: dorota.rogalska@ingfinanse.pl
Dorota Rogalska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 502 122-587
WebOn.pl